19 September 2020
3rd League MSFL
Czech Republic - U19 League
Czech Republic - 1st League
Czech Republic - 2nd league
Czech Republic - CFL: Group A
Postp.'
Czech Republic - CFL: Group B
20 September 2020
3rd League MSFL
Czech Republic - 1st League
Czech Republic - 2nd league
Czech Republic - CFL: Group A
Czech Republic - CFL: Group B
21 September 2020
1st League
22 September 2020
Cup
23 September 2020
Cup
Czech Republic - 3rd League MSFL
Czech Republic - U19 League
Czech Republic - 2nd league
Czech Republic - CFL: Group A