J. League 2


JEF United Chiba 0


vs

1 V-Varen Nagasaki


Sabtu, 21 November 2020 12:00 WIB
FT'

Pertandingan antara JEF United Chiba melawan V-Varen Nagasaki pada lanjutan J. League 2 yang digelar pada Sabtu, 21 November 2020 12:00 WIB dengan skor 0 untuk JEF United Chiba dan untuk V-Varen Nagasaki.
Statistik tentang pertandingan antara JEF United Chiba melawan V-Varen Nagasaki pada lanjutan J. League 2 belum tersedia
Lineup pertandingan antara JEF United Chiba melawan V-Varen Nagasaki pada lanjutan J. League 2 belum tersedia
Informasi tentang pertandingan antara JEF United Chiba melawan V-Varen Nagasaki pada lanjutan J. League 2 belum tersedia
Prediksi Pertandingan